Maibaumaufstellen am 30. April 2024

Maibaumaufstellen am 30. April 2023

Maibaumaufstellen und Einweihung Anbau DGH  und Spielplatz am 1. Mai 2022

Maibaumaufstellen am 30. April 2019

Maibaumaufstellen am 30. April 2018

Maibaumaufstellen am 30. April 2017

Maibaumaufstellen 30. April 2016

Aufräumen am 1. Mai 2016

Maibaum-Party

Vorbereitungen

Maibaumaufstellen 30. April 2015

Anfertigung des Maibaums am 25. April 2015

Aufräumen am 1. Mai 2014